Geschiedenis - Muziekvereniging Helicon

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

 
Ontstaan en ontwikkeling van muziekvereniging HELICON

 
Aan het begin van de 20ste eeuw was Berkel en Rodenrijs een agrarisch dorpje met ongeveer 2400 inwoners.
De bevolking leefde van de veeteelt en de landbouw, terwijl de tuinbouw heel voorzichtig begon te ontwikkelen.
Op het gebied van muzikale of anderszins culturele ontwikkeling was er weinig of niets te beleven.
Naarmate het economisch en maatschappelijk leven zich echter ontwikkelde, groeide ook het verlangen naar meer vertier.
In de jaren 1905‑1909 kreeg dit verlangen gestalte door de oprichting van een fanfarekorps dat onder de naam “Eendracht maakt Macht” en op neutrale grondslag echter maar een kort leven beschoren was.
 
Enkele oud-leden van “Eendracht maakt Macht” staken de koppen bij elkaar, namen de instrumenten over en kwamen tot oprichten van een nieuwe vereniging.
Nu op rooms katholieke grondslag en onder de naam “Godsdienst en Kunstzin”.
De oprichtingsakte met koninklijke goedkeuring is gedateerd februari 1910. Ten eerste omdat er veel animo was onder de werkende leden van de muziekvereniging en tevens om wat inkomsten te genereren ter versterking van de kas, ontstond er ook een toneelgroep.
Naast het genoemde voordeel voor de kas kon de vereniging met muziek en toneel een avondvullend programma presenteren.

De muziekvereniging “Godsdienst en Kunstzin” is in de oorlog vanaf 1941 tot 1945 stilgelegd, omdat men geen aansluiting wilde bij de cultuurkamer.

Na de bevrijding in 1945 is de vereniging weer met frisse moed verder gegaan, hoewel er nog maar 20 werkende leden waren. Met vallen en opstaan heeft het nog jaren geduurd alvorens er weer wat vooruitgang te constateren was. Vooral geldzorgen speelde de vereniging parten. Het was immers een arme tijd na de oorlog.

Tot en met 1963 was de Rooms Katholieke muziekvereniging “Godsdienst en Kunstzin” uitsluitend toegankelijk voor mannen, maar in 1964 is de vereniging opengesteld voor vrouwen doordat er een afdeling majorettes werd opgericht, wat een flinke groei tot gevolg had.
In 1967 is de vereniging gegroeid tot een fanfare met 35 werkende leden, een drumband van 30 werkende leden en een afdeling majorettes van 60 meisjes, opgesplitst in diverse groepen. Tevens is in dat jaar de naam “Godsdienst en Kunstzin” vervangen door de nu nog steeds bestaande naam muziekvereniging “HELICON”, zoals genoemd in de gewijzigde statuten gedateerd 29 juni 1979. Bij die wijziging is ook de aanduiding Rooms Katholiek vervallen, zodat wij vanaf die datum een neutrale vereniging zijn.
In 1980 is de fanfare omgezet in een harmonie.
De drumband is een aantal jaar geleden door gebrek aan leden opgeheven.
De majorettes zijn een aantal jaar geleden veranderd in twirlteams.
Helaas is het aantal twirlleden onvoldoende om hier op een verantwoorde manier mee door te gaan.
In november 2016 hebben de twirlteams zich voor het laatst laten zien op de najaarsuitvoering.
Met ingang van 6 november heeft Helicon ook geen twirlgroepen meer.
 
Op dit moment bestaat de muziekvereniging dus uit een startersorkest, een  leerlingenorkest en een harmonieorkest.
Terug naar de inhoud